Kdo jsou andělé

Kdo jsou andělé? Andělé jsou světelné bytosti, které místo biologického těla mají tělo světelné. Toto světelné tělo je tvořeno energií univerza. Andělé na zem přicházejí v roli božích poslů a přinášejí nám informace z univerza.

Co je univerzum/Bůh a kde se nachází? Univerzum neboli Bůh je podle mého názoru všudypřítomný a ovlivňuje nás všechny – někoho vědomě a jiného nevědomě.

Andělé k nám promlouvají několika způsoby:

  • pomocí výkladu andělských karet
  • pomocí andělského kyvadla
  • pomocí intuitivního rozhovoru (Váš vnitřní hlas)

Můžete s anděly mluvit, i když nejste zasvěceni do žádného systému? ANO! Každý z nás může vědomě (vnitřním hlasem) rozmlouvat se svým andělem strážným.

Existují však i andělské léčebné systémy. Jejich prostřednictvím nám andělé na Zemi přináší andělský dotek, ten také léčí.

Development by Jan BarášekOliver Tušla