Co je to Reiki

Reiki není sexuální praktika ani náboženství. Léčí i bez dotyku jen pomocí energie.

Alternativní medicína, životní směr, ale i univerzální životní energie. To jsou jedny z mnoha charakteristik Reiki. Metoda vychází z východní filozofie a dokázala už pomoci mnoha lidem. Zároveň se ale kolem ní vyrojily lži a pověry, které prezentují Rekni jako sektu či dokonce sexuální praktiku. Jak je tomu doopravdy?

Proud životní energie

Slovo Reiki se skládá ze slova Rei – v překladu vesmírný, životadárný, a Ki – energie. Reiki je metoda, která pracuje s životní, vitální energií. Ze své podstaty není pozitivní nebo negativní, je to proud, který je všudypřítomný a má jej v sobě i každý z nás. Během života si však vytváříme různé bloky a zátěže zapříčiněné ať už psychickými problémy, rodinnými vztahy, negativními zkušenosti či traumaty apod. Energie mezi čakrami nemůže přes bloky správně proudit, což se může projevit i na našem zdraví. Léčivá síla Reiki je v tom, že dokáže odblokovat tyto zátěže, uvolnit energetické dráhy,a tím pádem i uzdravit člověka.

Stupně zasvěcení Reiki

Metodu Reiki může léčit člověk, který prošel čtyřmi fázemi takzvaného zasvěcení svého energetického systému, a je tak schopen energii přijímat, ale i předávat. V prvním stupni se člověk učí naladit na druhého a pomocí přikládání rukou energii vysílat. Není však důležité, kam se ruce přiloží, energie si najde sama cestu k místu zátěže. První stupeň je jediný kontaktní, tedy že léčitel přikládá ruce na léčeného člověka. Ve druhé fázi zasvěcení se pracuje výrazněji s emocemi, sílou symbolů a možností léčení na dálku. Ve třetí fázi je už zasvěcený schopný energii posílat i na dálku a stává se vyškoleným léčitelem. V poslední čtvrté fázi může dosáhnout na úroveň učitele a je oprávněn zasvěcovat a učit druhé.Po zasvěcení není žák závislý na svém mistrovi (učiteli). Mistr je vám na Zemi průvodcem a přítelem. Jednotlivé stupně se plně aktivují 22 dní po zasvěcení, z tohoto důvodu se tedy nedoporučuje nechat si předat více než jeden stupeň za 22 dní.

Reiki není o sexu ani o penězích

Ačkoliv se v první fázi předává energie pomocí přikládáním rukou na léčeného člověka, a to navíc nemusí být pravidlem, rozhodně se nejedná o cílený fyzický kontakt s danou osobou, případně sexuální praktiku. Tato obava vzešla zvláště z podivných technik pseudoléčitelů, kteří se na základě obelhávání klientů snažili finančně obohatit nebo uspokojit svoje sexuální touhy. Média pak všechny alternativní metody léčení kvůli těmto jedincům hodila do jednoho pytle, a zejména ženy se tak začaly bát nejen technik léčení, ale i motivace a úrovně profesionality léčitelů. Motivací léčitele by stejně tak neměla být finanční odměna. Léčitele, který není s klientem ochotný diskutovat o formě své odměny, není možné považovat za morálně čistého terapeuta. Dobrý terapeut myslí prvně na blaho svého klienta. Až poté se dohodnou na adekvátní odměně, která by měla být přijatelná pro obě strany. Výsledky Reiki jsou neuvěřitelné a někdy označované až za zázračné. Klasická medicína si její účinky ale nedokáže vysvětlit, proto v mnoha lidech budí skepsi. Reiki však dokáže pomoci jen člověku, který jí věří a energii je ochotný přijímat.Záleží tak jen na jeho svobodné vůli a otevřené mysli.


Pět principů Reiki

1. Právě dnes se nerozčiluj
2. Právě dnes si nedělej starosti a neměj obavy
3. Právě dnes buď vlídný ke svým bližním a všemu živému
4. Právě dnes si vydělávej na živobytí poctivě a dělej svou práci poctivě
5. Buď vděčný za všechna požehnaní


Poděkování

V současné době mám 3 Mistry. Všem mým Mistrům mnohokrát děkuji. Děkuji jim, že mě naučili, jak pracovat se třemi stupni Reiki.

1. Mé poděkování patří panu Josefu Hruškovi
2. Mé poděkování patří panu Janu Čejkovi
3. Mé poděkování patří Lence Szurmanové

Development by Jan BarášekOliver Tušla